• Lorem ipsum

Herroepingsrecht/retourneren

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (hier in .DOC bestand te downloaden en printen), maar bent hiertoe niet verplicht.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht/retourrecht zijn sokken waarbij de verzegeling is verbroken. Deze producten zijn namelijk niet geschikt om te worden teruggezonden om redenen van hygiëne, wanneer de verzegeling is verbroken.

Een retour aanmelden via e-mail

Om een retour aan te melden stuur je ons een mailtje naar [email protected] Als je aan wilt geven welk artikel je wilt retourneren melden wij de retour aan en krijg je van ons verdere instructies voor de retourzending.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst
te herroepen, van ons terug.

Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Kosten van het retourneren

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. 

Indien de retour een direct gevolg is van een fout van MOODSOCKS, dragen wij uiteraard zorg voor de retourkosten. 

Ons retouradres

Je kunt je pakketje retourneren naar onderstaand adres: 

MoodSocks / afdeling retouren
G.J. Piksenstraat 53
7441 EV Nijverdal
NEDERLAND

Waardevermindering

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.